top of page

Enkele praktische tips en info

Hoe gaan we te werk?

 1. Bij aankomst rijdt u op onze weegbrug.

 2. U blijft in uw voertuig zitten

 3. Wanneer u groen licht krijgt rijdt u het terrein op.

 4. Iemand van het personeel komt u de nodige instructies geven.

 5. U lost het materiaal op de toegewezen plaats.

 6. Indien u (ook) non-ferro's bij heeft worden deze apart gewogen in de loods.

 7. Wanneer al het materiaal gelost is rijdt u terug de weegbrug op en wacht u op groen licht of op een teken van de persoon aan de weegbrug.

 8. U parkeert uw voertuig buiten de omheining

 9. U komt te voet naar het bureel om te ontvangen.

Enkele regels

 • U mag meerdere keren per dag aanleveren maar wij doen slechts 1 betaling per dag.

 • Voor particulieren zijn wij wettelijk verplicht uw identiteitskaart te kopiëren. Gelieve daarom steeds een geldige identiteitskaart bij te hebben.

 • Door de aanhoudende koperdiefstallen is er een wet van kracht die bepaald dat ELKE kopersoort niet contant mag uitbetaald worden. Wij voeren deze betalingen uit per overschrijving. Voor leveringen van andere metalen dan koper is er voor particulieren een cash beperking tot maximum 150 euro. Boven dit bedrag en voor professionelen wordt er altijd met een overschrijving betaald.

 • Indien u onze werf voor de eerste maal bezoekt, verzoeken wij u eerst aan te melden op het bureel.

 • De snelheidslimiet op het ganse terrein is 10 km/uur.

 • U betreedt de werf op eigen risico. Het wordt u aangeraden veiligheidsschoenen of stevig schoeisel te dragen op de werf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 • Instructies van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.

 • In geval van nood dient u de instructies van ons personeel strikt op te volgen. Begeef u kalm en onder begeleiding naar het verzamelpunt.

 • Roken op het terrein is verboden.

 • Maken van foto’s of beeldmateriaal zonder uitdrukkelijke toelating van de directie is verboden.

 • Bezoekers mogen in geen enkel geval materiaal lossen op plaatsen die niet toegewezen zijn door het personeel.

 • Het achterlaten van NIET door ons goedgekeurd materiaal en/of afval is ten strengste verboden.

bottom of page